வெள்ளி, டிசம்பர் 30, 2011

தானே புயல் இன்று காலை கரை யை கடந்தது

தானே புயல் இன்று காலை கரை யை கடந்தது. பரங்கிபேட்டை பலத்த பாதிப்பு


படங்கள்: mypno

கருத்துகள் இல்லை: