திங்கள், மார்ச் 12, 2012

மீராப்பள்ளி கபருஸ்தான் பளீச்...!

மீராப்பள்ளி கபருஸ்தான் பளீச்...!

பரங்கிப்பேட்டை, மார்ச் 8: மீராப்பள்ளி கபருஸ்தான் மீராப்பள்ளி நிர்வாகத்தால் சுத்தம் செய்யும் பணி நடந்து தற்போது பளீச் என்று இருகின்றது.


பெரும்பலான ஊர்களில் கபருஸ்தான்கள் சுத்தமற்று காட்சியளிக்கும் இக்காலத்தில் கபருஸ்தானை சுத்தமாக பரமாரிக்கும் மீராப்பள்ளி நிர்வாகிகள் பாராட்டுகுரியவரகளே! அல்லாஹ் அவர்களுக்கு அருள் செய்யட்டும்.

கருத்துகள் இல்லை: